Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Akkoord met het huisreglement *
Eerder getennist? Zo ja, welke verenigingen?
bondsnummer
Alles volledig ingevuld; stuur een foto naar de ledenadministratie
Opmerking