Update coronavirus fase 2

Tennisaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten en het opstarten van activiteiten.

Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Protocol verantwoord sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.

 Fases die zijn benoemd:

 1. Fase 1 
  vrij spelen/trainen jeugd t/m 12 jaar volgens bepaalde regels
  vrij spelen/trainen jeugd 13 t/m 18 jaar volgens bepaalde regels 

 2. Fase 2
  vrij spelen/trainen volwassenen vanaf 19 jaar volgens bepaalde regels
   
 3. Fase 3
  vrij spelen volwassenen vanaf 19 jaar met maximaal 4 personen per baan
  deze fase zou 1 juni 202 in kunnen gaan, maar hierover zal dan weer gecommuniceerd worden

  

Onderstaande de regels die gelden om te mogen trainen en vrij te spelen (en met hoeveel mensen).

 

Het protocol voor jeugd t/m 18 jaar blijft nog even gehandhaafd;  trainingen met een trainer van Tennisschool De Kloek. Vrij tennissen op het park is, a.g.v. het ontbreken van toezichthouders, (nog) niet mogelijk

Het protocol voor volwassenen vanaf 19 jaar zal met ingang van 11 mei 2020 zijn:

 •  trainen met maximaal 4 personen per baan in aanwezigheid van een trainer van Tennisschool De Kloek
 •   vrij tennissen maximaal 2 personen per baan zonder toezichthouder

 

Als bestuur hebben we de volgende aanvullende regels opgesteld:

·        Vrij tennis kan alleen tussen 18.30  - 22.00 uur (enkel spelen zijn, volgens de geldende regels, een half uur spelen). Vanaf 18 mei is het enkele 45 minuten!

·        3 banen zullen beschikbaar zijn voor vrij tennis / 1 baan is beschikbaar voor tennislessen

·        Elke avond is een toezichthouder van het bestuur aanwezig om toezicht te houden dat de regels worden nageleefd (toezichthouder is te herkennen aan het gele hesje).

·        Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren.
H
ierover wordt u nog nader geïnformeerd welke mogelijkheid van toepassing zal zijn.

 

We streven er naar om per 11 mei 2020 de banen voor vrij tennis open te stellen volgens bovenstaande regels, maar zijn nog wel afhankelijk of we alles tijdig geregeld krijgen.Hierover word je zo spoedig  mogelijk op de hoogte gebracht.

We streven er tevens naar om 18 mei 2020 van de mogelijkheid  gebruik te maken dat volwassenen van 19 jaar en ouder ook voor 18.30 uur kunnen enkelen. Hierover wordt u op de hoogte gehouden.

Uitdrukkelijk verzoek hou je allemaal aan de gestelde richtlijnen!!
Bij overtreding kan de vereniging forse boetes krijgen en dat is natuurlijk niet wenselijk!

 Kantines en kleedruimtes blijven nog gesloten.

 Het bestuur

 

Downloads:

Clubnieuws Overzicht