Speech TV Apollo 50 jaar

15-06-2019 heeft Ed Dekker (voorzitter) een speech gehouden ter ere van ons 50 jarig bestaan.

 

 

TV Apollo 50 jaar

In 1961 beloofde John F. Kennedy dat er nog voor 1970 Amerikanen op de maan zouden lopen. Het programma om mensen op de maan te zetten was het Apolloprogramma. Niet gek dat er destijds voor de naam Apollo is gekozen. Overigens was de tennisvereniging er eerder dan de maanlanding.

Ik wil jullie even meenemen naar de beginjaren van de vereniging, toen tennis nog tannis was.

Eind jaren ’60 volgden enkele dorpsbewoners tennisles in Heerhugowaard van Wil Bosma, waar ikzelf ook nog les van heb gehad. Zij vatten het idee op om ook in De Goorn een tennisvereniging op te richten, In het begin werd er getennist op het schoolplein van de Rosaschool.

De titel van het jubileumboek voor het 25 jarig bestaan, geschreven door Frank Braas, had dan ook de toepasselijke titel “Uit de school geklapt”. Ik heb het boek zelf met veel plezier gelezen, in het boek valt onder meer te lezen dat de contributie voor seniorenleden maximaal 25 gulden bedroeg en dat er “menig houten racket is gesneuveld doordat er enkele bomen op het plein stonden”. Door die bomen kon er ook niet gedubbeld worden, de bomen stonden dan in de tramrails van de baan. Voordat er getennist kon worden moesten de spelers eerst de ramen van de school afplakken. En als je pech had, en na je wedstrijd of training kwam er niemand, moest je de plaatjes ook weer zelf weghalen.

Op zondag moest je op tijd op de baan staan, anders stond het schoolplein vol met auto’s van kerkgangers, en dan kon er niet meer getennist worden.

Dat eerste jaar had de tennisvereniging 20 leden. Drie van hen: Co Laan, die één van de oprichters was, voormalig voorzitter Chiel Lagerweij en zijn vrouw Ati zijn nu al 50 jaar lid van Apollo.

Na ruim een jaar op het schoolplein te hebben gespeeld, waren de echte tennisbanen op de huidige locatie een hele verbetering. Eerst 2 gravelbanen met een, en ik citeer “prachtige golfplaten fietsenstalling (zonder de bijbehorende rekken)” om bij regenbuien de tennistas en lijf en leden droog te houden. Dat was ook wel nodig, want in die tijd werd er gespeeld met houten rackets die kromtrokken als ze nat werden.

Twee jaar na de oprichting werd een houten kantine gebouwd. Er waren toen als 125 leden, hierbij waren veel nieuwe bewoners uit deze nieuwbouw die van elders naar De Goorn waren gekomen omdat hier wel woningen beschikbaar waren. Sommigen kenden de sport al, voor de anderen adviseerden het bestuur de leden om het Prismatennisboek aan te schaffen.

In 1972 beleefde het in deze vereniging befaamde “Vroege-mannen-toernooi” zijn primeur. Er bestond nog geen zomertijd en de start was al om vier uur ’s-morgens.

Al bij het vijfjarig bestaan werd er besloten om een 3e baan aan te leggen, het kan snel gaan! Weer een jaar later werd er al een ledenstop ingesteld vanwege de overweldigende belangstelling.

Het bekendste lid van onze vereniging was John Kraaykamp (sr.), bij competitie-uitwisselingen was het altijd tot laat in de avond feest.

Nog voordat de vereniging 10 jaar bestond, werd de houten kantine vervangen door de huidige gemetselde kantine, nu één met kleedruimten. In datzelfde jaar werd in Avenhorn een tennisvereniging opgericht, dat was een verademing voor de wachtlijst van Apollo.

Pas na 1982 werden de consumpties contant afgerekend, en verdween de poflijst. Enkele jaren later werd de vierde baan aangelegd op de plek waar voorheen het zwembad De Tobbe had gestaan, waarvoor we Gerard Roemer nog steeds mogen bedanken. Hierdoor kon de voorloper van het Indrukwekkend-toernooi, het Apollo-4 toernooi, worden georganiseerd.

Rondom het tennispark is er sindsdien veel veranderd, de kleuterschool, de huishoudschool en de gymzaal maakten plaats voor woningen, met bewoners die soms ook overlast ervaren, dat heeft alle aandacht van het bestuur. Ook het tennispark heeft inmiddels een behoorlijke metamorfose ondergaan zoals u om u heen kunt zien.

Ik ben trots op alle vrijwilligers uit het verleden en heden die tennisvereniging Apollo vanaf het schoolplein hebben opgebouwd naar de gezellige en sportieve vereniging die het nu is!

Ten slotte wil ik de feestcommissie bedanken voor het organiseren van deze dag vol gezelligheid en tennisplezier:

  • ·         Linda en Joost de Moel
  • ·         Rieneke Blank
  • ·         Peter Overman
  • ·         Martijn Geel
  • ·         Sandy en Erik Kleiboer
  • ·         Esther en Chiel Weel
  • ·         Eugéne Lagerwey

 

Ed Dekker
Voorzitter TV Apollo

Clubnieuws overzicht