Van de Voorzitter januari 2018

Elke kwartaal doet ook onze voorzitter weer van zich laten spreken.

Van de voorzitter   

 

Het is alweer 2018. Na een verfrissende nieuwjaarsduik, die overigens in de krant als warm werd omschreven, van uw voorzitter is het weer tijd voor een berichtje.

Afgelopen jaar zijn er succesvolle open toernooien georganiseerd en de gebruikelijke onderlinge competities en kampioenschappen worden gelukkig goed bezocht. Velen van u hebben zich ook opgegeven voor tennislessen, zo veel zelfs dat er extra lesuren benodigd zijn tijdens competitieavonden. U wilt kennelijk investeren in uw sport, een positieve ontwikkeling die wel voor extra hoofdbrekens heeft gezorgd bij de organisatie van die competities.

Met Christian Blank is er een nieuwe wedstrijdleider van het Apollo Open Wintertoernooi in de tennishal. Hij neemt het stokje over van Arjen de Vries, die het toernooi tien jaar heeft georganiseerd. Vanaf deze plaats wil ik Arjen bedanken voor zijn jarenlange enthousiasme en inzet, en ik wens Christian veel succes. Het toernooi wordt gespeeld van 3 tot en met 11 februari 2018. Als u zich nog niet hebt opgegeven, dat kan nog tot en met 22 januari.

 

Mede door het enthousiasme van onze jeugdcommissie is er een groot aantal jeugdleden bij TV Apollo, waarvoor vele leuke activiteiten worden georganiseerd. En ik vind het ook mooi om de jeugd samen op de banen te zien spelen na de finales van de (open) toernooien.

 

Al deze activiteiten kunnen uiteraard alleen plaatsvinden als de banen goed zijn. Gelukkig worden die goed onderhouden door onze baancommissie. Buiten het reguliere onderhoud aan het park is afgelopen jaar ook het nodige vernieuwd: het terras is verhoogd en opnieuw bestraat en er is een overkapping geplaatst voor de kantine. Een grote klus waarbij veel werk is verzet. Het park ziet er weer prachtig uit en een groot compliment voor alle vrijwilligers die daaraan hebben meegewerkt, is op zijn plaats.

 

In de kantine hebben we de laatste maanden helaas veel last gehad van verstoppingen, zo veel dat we tijdens het Indrukwekkenddubbeltoernooi een toiletwagen hebben moeten huren. Inmiddels is er door de gemeente een nieuwe riolering aangelegd buiten het pand en de toiletten zijn hierop aangesloten. Deze problemen zijn nu definitief verholpen.

 

Dit jaar worden de kleedkamers verbouwd, in de dameskleedkamer worden twee damestoiletten gemaakt in de herenkleedkamer komen twee urinoirs en één herentoilet. Wat overblijft van de kleedkamers is weliswaar veel kleiner, maar voldoende voor degenen die zich willen omkleden en douchen. Qua sanitair zijn we weer klaar voor de toekomst.

 

Het team van de kantinecommissie is het afgelopen jaar uitgebreid. Onder meer tijdens de competities en toernooien wordt er veel werk verzet om ons allemaal te voorzien van hapjes en drankjes. De hapjesplankjes tijdens het Indrukwekkendtoernooi vielen in de smaak en werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. De kennismaking van onze leden met het kassasysteem heeft vooral Ron en Thijs veel extra tijd gekost, gelukkig zijn de ervaringen zeer positief. Nu het systeem een heel jaar draait kunnen we gaan evalueren, wellicht met verrassende resultaten.

 

Gelukkig neemt het ledental nog steeds toe. Er gaan in het dorp zelfs al geruchten rond dat we een ledenstop zouden hebben. We weten niet waar dit vandaan komt, maar dat is niet het geval. Wij vatten het maar op als een compliment op: Apollo leeft!

 

Komend jaar gaan we ook nog starten met de voorbereidingen op het 50 jarig bestaan van onze vereniging in 2019. Als oudste tennisvereniging van Koggenland kunnen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Schroom niet om u bij mij of één van de andere bestuursleden aan te melden als u wilt helpen bij deze voorbereidingen of als u leuke ideeën hebt voor jubileumacties en -activiteiten.

 

Ik wens u allen een goed 2018 in goede gezondheid en ik hoop u veelvuldig tegen te komen op ons park!

 

 

Met vriendelijke groeten, Ed Dekker

Clubnieuws Overzicht