Van de Voorzitter september 2016

Elke kwartaal doet ook onze voorzitter weer van zich laten spreken.


De meteorologische zomer is weer bijna voorbij. Ik hoop dat u een mooie vakantie achter de rug heeft.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het Indrukwekkend-toernooi in volle gang. Het toernooi heeft met 225
unieke deelnemers duidelijk meer inschrijvingen dan de afgelopen jaren, een mooi resultaat door de
inspanningen van Jeske Geel en haar commissie. Nu hopen dat het weer goed blijft en dat de deelnemers
het de toernooileiding niet te lastig maken met nieuwe verhinderingen. Probeert u bij deelname aan een
toernooi en/of competitie (ook bij andere verenigingen) rekening te houden met de organisatoren. De
toernooicommissie heeft zonder deze extra verhinderingen ook al meer dan voldoende werk aan de
organisatie van het toernooi. Op ons prachtig aangeklede park worden zondag 25 september de finales
gespeeld, kom deze week eens gezellig langs.

Ondertussen hebben ook uw bestuur en commissies niet stil gezeten. De banen en binnenhekken zijn
vernieuwd en, op enkele opleverpuntjes na, ligt het park er weer prachtig bij. De complimenten kunt u richten
aan de parkcommissie onder leiding van Nico Schipper, zij hebben weer uitstekend werk verricht.
De plannen voor het verhogen van het terras zijn uitgewerkt en de nieuwe deur voor de bergruimte van de
baancommissie is besteld, de huidige ingang wordt dichtgemetseld. Mogelijk wordt er nog een beroep op u
gedaan om te assisteren bij de aanleg van het verhoogde terras. U kunt u aanmelden bij Nico.


Deze zomer heeft onze penningmeester een beroep gedaan op het Coöperatief Dividend-Fonds van de
Rabobank. Wij hebben een bijdrage gevraagd voor de nog te realiseren permanente terrasoverkapping.
Dinsdag 13 september is de officiële uitreiking geweest, onze tennisvereniging heeft een bijdrage ontvangen
van maar liefst € 6.000. Onze dank gaat uit naar de Rabobank voor de bijdrage, en natuurlijk naar onze
penningmeester Arjen de Vries. Mede door deze bijdrage denken wij binnenkort de terrasoverkapping te
kunnen bestellen.

Voor de uitbreiding van de toilet-faciliteiten hebben wij een oplossing bedacht binnen de bestaande
bebouwing. Hiervoor zullen uiteraard wel bouwkundige en installatietechnische aanpassingen benodigd zijn,
maar deze zijn tot een minimum beperkt. Na het indrukwekkend-toernooi zullen wij de tekeningen in de hal
van de kantine ophangen. De bedoeling is om de nieuwe toiletruimte in 2017 te realiseren.

Ook even een kritische noot, want er blijft een grote zorg omtrent de invulling van de kantinediensten. Op de
eerste zondag van het Indrukwekkend-toernooi is het zelfs niet gelukt om ook maar één lid bereid te vinden
de kantine draaiend te houden. Uiteindelijk is de kantine open gehouden door leden die al in andere
commissies of in het bestuur zitting hebben. Ik ga er van uit dat u het met mij eens bent dat deze leden al

meer dan voldoende vrije tijd in onze vereniging investeren. Ik verwacht dan ook meer bereidheid om de
kantine te bemensen. De kantine is voor onze vereniging namelijk essentieel. Niet alleen financieel, maar ook
om de vereniging levendig te houden, en activiteiten te kunnen organiseren. Denkt u daar alstublieft aan
voordat u de volgende keer nee zegt! De kantinecommissie is voornemens om begin volgend jaar zoveel
mogelijk de kantinediensten in te delen voor het gehele kalenderjaar zodat u de diensten al maanden van te
voren in uw agenda kunt zetten.

Voor achter de bar gaan we een nieuw kassasysteem aanschaffen. Wellicht dat u dergelijke systemen al
eens gezien heeft bij andere verenigingen. Na rijp beraad heeft uw bestuur besloten om zo mogelijk vanaf het
begin van de wintercompetitie, op 9 november 2016, in één keer over te gaan naar pinbetalingen. Vanaf die
datum zal het ook niet meer mogelijk zijn om met contant geld te betalen. Wel is het mogelijk om geld op uw
KNLTB-pas te storten, en deze als portemonnee te gebruiken. We beseffen dat het een enorme
omschakeling zal zijn waarbij de overgang van de gulden naar de euro in het niet valt ;-), maar mede
vanwege de veiligheid van onze kantinediensten hebben wij dit besloten.

De Clubkampioenschappen worden gespeeld van 30 september tot en met 9 oktober. Zoals gezegd start de
wintercompetitie op 9 november, hiervoor kunt u zich nog opgeven. Ook het Tennis in Winter wordt weer
georganiseerd. Genoeg redenen om eens kijkje te nemen op ons park en eens een balletje te slaan op de
nieuwe banen.

Ed Dekker

Clubnieuws Overzicht