Van de Voorzitter juni 2016

Elke kwartaal doet ook onze voorzitter weer van zich laten spreken.

Het is inmiddels eind juni, de zomer is officieel begonnen maar weet het zelf nog niet. Op het moment
dat ik dit stukje schrijf hoor ik achter mij de regen vallen en tegelijkertijd voel ik de zon op mijn rug, zomer in Nederland.

Na de algemene ledenvergadering in februari heeft het bestuur in uw opdracht een nader onderzoek
gedaan naar de kosten voor het verschuiven van baan 1 en 2. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een extra algemene ledenvergadering op 28 april. In deze vergadering heeft u er
in grote meerderheid, van 90 tegen 10 procent, voor gekozen de banen op de huidige locatie te handhaven. Ik heb als lid uiteraard ook mijn keuze kenbaar gemaakt, maar ik ben er als voorzitter voornamelijk blij mee dat de keuze die is gemaakt zo breed gedragen is.

Sindsdien is er ook al weer veel gebeurt, al is dat niet altijd direct zichtbaar. De opdrachten voor het vervangen van de banen en de binnenhekken zijn verstrekt. Vanaf maandag 11 juli is het park voor circa 5 weken onbespeelbaar door deze werkzaamheden. Dit betekent dat het park volgens planning vanaf maandag 15 augustus (en misschien iets eerde, hou hiervoor website of Facebook in de gaten) weer gebruikt kan worden.

We zijn voornemens het terras voor de kantine te verhogen, hiervoor zijn er een aantal aanpassingen aan het gebouw benodigd. Zodra er meer over te melden is, verneemt u dat van ons. Qua tennis is de onderlinge voorjaarscompetitie en de districtscompetitie gespeeld. De districtscompetitie heeft twee van de drie teams het kampioenschap opgeleverd, vanaf deze plek wil ik de teams nogmaals feliciteren met dit resultaat.

Op zaterdag 11 juni was ons tennispark een stempelplaats voor de Rabo fietstocht. Bij deze gelegenheid hebben we vele bakjes koffie en thee geschonken al dan niet met een koek. Dit heeft ons als vereniging toch weer een leuke opbrengst opgeleverd (en vele mensen bezochten ons park Lachen). Later die dag was er ook voor de jeugd een tennisactiviteit (ouder-kindtoernooi).

Op vrijdag 24 juni de feestavond gehouden, met de finales van de voorjaarscompetitie. Aan alle aanwezige finalisten wordt er na afloop een kleinigheidje uitgereikt. Direct daarna wordt het  Stam Obdam Koggenlandtoernooi gespeeld, ons park is dit jaar het finalepark. Er zullen dan ook elke dag veel wedstrijden gespeeld worden. Dit vergt ook veel van onze vrijwilligers, en dan vooral van de kantinecommissie, wedstrijdcommissie en de schoonmakers.

Nadat de banen zijn vervangen wordt op 10 september het (pre)oktoberfest georganiseerd. Als het weer net zo’n feest wordt als vorig jaar, dan plan ik 11 september maar een rustig dagje …

Ook het voormalige Apollo 4-toernooi wordt gespeelt op onze kersverse banen. Omdat het toernooi regelmatig in de vakantieperiode viel is het toernooi verplaatst van week 34 naar week 38 (van 17 tot en met 25 september). Jeske Geel is de nieuwe wedstrijdleider die in ieder geval nog een jaar wordt bijgestaan door Richard Bakker en veel nieuwe commissieleden. Jeske heeft bereid gevonden om Hoofdsponsor te worden, het toernooi heet vanaf dit jaar dan ook het Indrukwekkend-toernooi. De toernooileiding heeft besloten af te stappen van het rating-systeem, dit jaar wordt er weer per speelsterkte gespeeld. Wij hopen en verwachten een duidelijke stijging in het deelnemersaantal dit jaar, het wordt gezellig dus schijft u allemaal in!  INSCHRIJVEN

De Clubkampioenschappen worden gespeeld van 30 september tot en met 9 oktober. Er wordt de komende tijd veel georganiseerd, ik hoop u dan ook regelmatig op ons park aan te treffen.

Ed Dekker

Tiebreak overzicht