Van de voorzitter november 2015

Onze voorzitter Hans Tijms informeert ons over de toekomst van onze vereniging.

VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

Het is al weer een tijd geleden, dat ik een stukje heb geschreven.

Maar dat moet nu dan maar gebeuren.

Zoals jullie inmiddels wel begrepen hebben zijn wij al een lange tijd bezig met de

uitwerking van Apollo 2020.

Dit is bedoeld om er voor te zorgen, dat wij in 2020 nog kunnen bestaan.

Op 28 oktober 2014 werd er in ons clubhuis een speciale vergadering gehouden met

het bestuur en commissies. Om vast te stellen hoe wij nu verder moeten. Voor deze

vergadering was Gerard Roemer uitgenodigd.

Hij heeft toen aangegeven, hoe zijn betrokkenheid ontstaan is. En het belangrijkste

was, dat hij na toestemming van de aanwezigen en het bestuur best de kar wil

trekken. Dit resulteerde in een brainstorm groep van allemaal leden van onze

vereniging. Deze brainstorm groep zou willen komen met allerlei suggesties voor

Apollo 2020.

Op 29 januari 2015 heeft Gerard weer gesproken met het bestuur. En hij vertelt dan,

dat hij Pascal Groskamp lid van onze club, bereid heeft gevonden om als

stageopdracht een beleidsplan te maken. Dit vond het bestuur een prima plan. En

Pascal kon dus aan de slag. Op de ALV van 3 maart 2015 is dit toen ook uitgelegd.

Op 29 juni 2015 voor het bestuur, en op 2 juli 2015 voor de commissieleden is dit Concept

Beleidsplan besproken en uitgelegd door Pascal en Gerard.

De uitwerking van het plan en tijdlijn waarop de verschillende vervolgacties gedaan gaan

worden is inmiddels ontvangen, besproken en op 21 oktober 2015 akkoord bevonden.

Het bestuur heeft haar akkoord gegeven aan Gerard Roemer om een Adviesgroep op te richten,

die de taak krijgt om vrijwilligers voor het bestuur en commissies te benaderen.

Tevens zal de Adviesgroep een werkgroep Onderzoek banen en Onderzoek kantine instellen.

Hiervoor zal de informatie gedeeld worden die het bestuur al in de afgelopen jaren heeft

verzameld over banen, soorten, kosten en dingen waarop gelet zou moeten worden. Tevens

zullen tekeningen en ideeën van eerdere onderzoeken door het bestuur beschikbaar komen voor

de werkgroep kantine. De Technische Commissie zal de nieuwe activiteiten die in het beleidsplan

zijn genoemd in de commissie verder bespreken en de mogelijkheden bekijken.

Al met al zullen de komende tijd weer veel activiteiten zijn om te kijken naar de mogelijkheden

voor onze vereniging en de verdere toekomst. Heel mooi dat dit zo wordt opgepakt!

Het doel is bij de Algemene Leden Vergadering van 2016 met een plan te komen.

Vriendelijke groet van Hans Tijms

PS Het bierfeest op 3 oktober j.l. was een geweldig feest. Prima organisatie en natuurlijk

geweldige deelnemers!