Van de voorzitter maart 2014

Elke kwartaal doet ook onze voorzitter weer van zich laten spreken.

VAN DE VOORZITTER

 

 

 

Inmiddels is de bepaald niet echte winter dan toch ook weer voorbij. Uiteraard is de onderlinge wintercompetitie inmiddels klaar, en is de voorjaarscompetitie enige weken geleden alweer van start gegaan. Voor de wintercompetitie was het wel weer eens een verademing, dat er totaal geen sneeuw of ijs, roet in het eten heeft gegooid. Wel was er af en toe veel regen, maar je kunt niet alles hebben.

 

Op donderdag 27 februari j.l. hadden wij de algemene ledenvergadering.

Ondanks de geringe opkomst was het een gezellige en constructieve vergadering. Vanuit de verschillende commissies hadden 4 leden te kennen gegeven, dat zij er met ingang van dit jaar mee wilden stoppen. Tijdens deze vergadering hebben wij Cees Vlaar(commissie winteraktiviteiten), Piet Koedooder(parkcommissie), Johan van Loodam(tiebreak commissie) en Heidi Siebeling(jeugdcommissie) bedankt voor alles wat zij voor Apollo hebben gedaan. En natuurlijk is dat gepaard gegaan met een mooie bos bloemen en een waardebon.

Maar gelukkig is de technische commissie versterkt met Sanne Roemer, en bij de kantine commissie is Thijs Weel toegetreden. Allebei natuurlijk hartelijk welkom en bedankt hiervoor.

Tijdens het bespreken van het financieële gedeelte heeft penningmeester Arjen de Vries een uitgebreide toelichting gegeven over hoe de vereniging er voor staat. En hij is verder ook dieper ingegaan op de komende uitgaven voor de maatregelen die wij nemen om ons clubgebouw beter te beveiligen. Dit naar aanleiding van de drie inbraken, die wij in 2013 gehad hebben. Hiermee hopen wij te voorkomen, dat wij daar ook dit jaar weer door getroffen worden.

Op dit moment zijn de nodige voorbereidingen hiervoor al begonnen. Dit gebeurt door leden van onze parkcommissie in samenwerking met  medewerkers van , de uitvoerder van het beveiligings project.

 

Verder is er door de vertegenwoordigers van de verschillende commissies een terugblik op 2013 en een vooruitblik op dit jaar gegeven. Waarbij speciaal de jeugdcommissie een oproep deed aan de aanwezigen van deze vergadering om hun commissie te versterken. En ook ik wil vanaf deze plaats u allemaal oproepen om hier in ieder geval eens over na te denken, want

“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” gaat nog steeds op.

En ook de kantinecommissie kan echt nog wel een paar handen gebruiken, want u wil toch ook graag na de wedstrijd nog even gezellig wat drinken.

Dus mijn verzoek want aan u allen is dan ook, ga eens na of u misschien toch ook eens iets voor onze vereniging in een commissie wil doen.

 

Namens het bestuur alvast van harte bedankt.

 

Tot slot wil u allemaal een heel plezierig tennisseizoen toewensen.

 

 

Hans Tijms

Tiebreak overzicht