Contributie TV Apollo

Voor het jaar 2020 gelden de volgende bedragen voor de contributie

                                                       

Contributie met incasso:

leden 18 jaar en ouder € 105,00
leden 15 tot 18 jaar € 70,00
leden tot 15 jaar € 52,50
Dagleden € 63.00
Slapende leden € 22,00
Winterleden - zomerleden - half jaar lid € 63,00   
afkoop kantinedienst 2020 € 40,00

Bij contributie zonder incasso geldt een toeslag van € 5,00 per lid

  • Slapende leden zijn die seniorleden die vanwege fysieke onmacht niet in staat zijn om te tennissen, wel hun lidmaatschap willen blijven behouden en derhalve slechts de bondscontributie + kosten behoeven te betalen; zij hebben het betreffende jaar GEEN speelrecht.
  • Winterleden zijn seniorenleden, die gedurende een periode van onze tennisaccommodatie en faciliteiten gebruik zullen maken. De periode is van 1 oktober tot en met 31 maart van enig jaar (geen knltb lid)
  • Zomerleden zijn seniorenleden die gedurende een periode van onze tennisaccommodatie en faciliteiten gebruik zullen maken. De periode is van 1 april tot en met 30 september van enig jaar (geen knltb lid)
  • Senior dagleden hebben geen speelrecht na 18.00 uur en op zater- en zondagen. Dit is in de toegangscontrolesysteem ingeregeld.
Door hier te klikken kunt u zich aanmelden als lid bij TV Apollo.  Daarnaast dient u naar de ledenadministratie en pasfoto te sturen. Voor tennislessen kunnen leden van TV Apollo zich opgeven bij Tennisschool de Kloek. Deze lessen zijn niet inbegrepen in de hierboven genoemde contributiebedragen. 


Contributie 


Zie tabel hierboven voor de bedragen. Daarnaast geldt:

  • nieuwe leden betalen € 10,00 inschrijfgeld.
  • Betaling van de contributie gaat via automatisch incasso, hiervoor ontvangt u een factuur per e-mail.
  • Bij automatische incasso kan desgewenst het bedrag direct teruggeboekt worden, indien een afboeking onjuist verricht wordt.
  • De contributie wordt in 1 termijn geïncasseerd: meteen na inschrijven of per februari van enig jaar.
  • Voor toegang van het tenniscomplex TV Apollo dien je een geldige ledenpas te hebben (uitleg toegangscontrole) met pasfoto

 

Korting nieuw lid:
     

1e jaar lidmaatschap (alleen volledig jaarlidmaatschap) 50% (niet over inschrijfgeld) en wordt ook maar eenmalig toegekend. Na het 1e jaar geldt het tarief als bovenstaand. Deze aanbieding geldt alleen voor nieuwe leden en je bent de afgelopen 3 jaar geen lid van onze vereniging geweest.

Opzeggen 

Opzeggingen altijd schriftelijk of per email, voor 1 december bij secretariaat@tv-apollo.nl Daarna accepteren we geen opzegging meer, conform huishoudelijk reglement.

Aanvullend aangaande de verplichting tot het draaien van een kantinedienst (mits je geen andere taken hebt binnen de vereniging):

Het vervullen van vrijwilligerswerk (waaronder kantinedienst) is een onderdeel van het lidmaatschap van onze vereniging. Als de kantinediensten zijn gekozen of worden ingedeeld krijg je hiervan vier weken van te voren een bericht. Tevens wordt per 3 maanden een nieuw rooster op de site geplaatst. Vrijwilligerswerk kan op voorhand worden afgekocht voor een bedrag van 40,00 per jaar. Je dient dit vooraf aan te geven bij de ledenadministrateur. Indien je al bent ingedeeld en je kan niet (en regelt ook geen vervanger) wordt je €50 boete opgelegd. Deze boete zal weer gebruikt worden om de vrijwilliger te betalen die voor jou is ingevallen (onkostenvergoeding).

 

Info leden overzicht