Taakplicht leden

TO DO voor leden TV Apollo

Van seniorleden wordt een actieve betrokkenheid bij de club op prijs gesteld en wordt verwacht dat zij op enigerlei wijze bijdragen aan het in stand houden van de vereniging.

Taakplicht

 
 

Immers, zonder mensen achter de bar, mensen die onderhoud verrichten en zonder commissies en bestuur, kan een club niet draaien. Er is nu eenmaal veel werk te verzetten.

 
Om ervoor te zorgen dat al dit werk "een beetje" verdeeld wordt over alle leden, is er een "taakplicht" ingevoerd. Dit houdt in dat leden, die geen bestuurs- of commissiewerk verrichten, zich inschrijven voor het verrichten van kantinedienst. 


De kantinecommissie zorgt voor verdeling van de diensten.  De indeling van de kantinediensten kunt u vinden op deze site onder de knop Kantinediensten. Indien u een taakdienst niet kunt uitvoeren, dan dient u zich te houden aan de regels die hiervoor zijn opgesteld.

Met ingang van 2014 krijgt u zelf de mogelijkheid een dienst te kiezen. Hierover wordt u nog tijdig geinformeerd door het bestuur.

 

De kantinediensten zijn:

  • Zaterdagdienst        13.30-17.30 uur
  • Dienst 1                   10.30-14.00 uur
  • Dienst 2                   14.00-18.00 uur
  • Dienst 3                   18.00-23.30 uur
  • Dienst 4                   19.00-23.30 uur

 

Regels voor niet doen van een geplande taakdienst:

Het vervullen van de kantinedienst is een onderdeel van je lidmaatschap van onze vereniging. 

 

De volgende regels zullen worden toegepast:

  • Vooraf afkopen van een kantinedienst bij de penningmeester; € 25,--
  • afkoop van de dienst NA indeling; € 35,-- dient u te betalen aan de vereniging 
  • niet komen opdagen en of u regelt geen vervanging; € 50,-- dient u te betalen aan de vereniging

 

Let op: met ingang van heden zullen deze regels strikt worden nageleefd dit alles ten goede aan de vereniging en haar leden.

 

Namens het bestuur en de kantinecommissie.

 

Clubnieuws Overzicht