Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Apollo bestaat uit het dagelijkse bestuur en de voorzitters van de verschillende commissie, gecomplementeerd met een notulist.

 

Ed Dekker Voorzitter voorzitter@tvapollo.nl   
Natasha Wustenveld - Hofland

Secretaris 

Notulist

secretariaat@tvapollo.nl  
Arjen de Vries Penningmeester penningmeester@tvapollo.nl  
Linda de Moel vz Technische commissie voorzittertc@tvapollo.nl   
Vacature vz Park commissie voorzitterpc@tv-apollo.nl  
Sandy Kleiboer  vz Kantine commissie voorzitterkantine@tvapollo.nl   

Voor info jeugdcommissie: jc@tvapollo.nl

Voor wijzigingen in de ledenadministratie mail ledenadministratie@tv-apollo.nl

Organisatie TV Apollo Overzicht