Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Apollo bestaat uit het dagelijkse bestuur en de voorzitters van de verschillende commissie, gecomplementeerd met een notulist.

 

Ed Dekker Voorzitter voorzitter@tv-apollo.nl   
Ali Geltink   

Secretaris (vacature)

Notulist

secretariaat@tv-apollo.nl  
Arjen de Vries Penningmeester penningmeester@tv-apollo.nl  
Jolanda Koning vz Technische commissie voorzittertc@tv-apollo.nl   
Nico Schipper    vz Park commissie voorzitterpc@tv-apollo.nl  
Bente Vreeker    vz Kantine commissie voorzitterkantine@tv-apollo.nl   

Voor info jeugdcommissie: jc.tvapollo@gmail.com

Voor wijzigingen in de ledenadministratie mail ledenadministratie@tv-apollo.nl

Organisatie TV Apollo Overzicht