tennisvereniging Apollo
Pieter Grootstraat 16, De Goorn
Tel, 0229 - 542 349
INLOGGEN
Home
Sponsors
Blank Sport Avenhorn
Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Lessen & Evenementen
KiesLes/EvenementLes/Evenementcode
Vragen
Akkoord met het huisreglement *
Eerder getennist? Zo ja, welke verenigingen?
bondsnummer
Alles volledig ingevuld; stuur een foto naar de ledenadministratie
Opmerking