tennisvereniging Apollo
Pieter Grootstraat 16, De Goorn
Tel, 0229 - 542 349
INLOGGEN
Home
Sponsors
Blank Sport Avenhorn

Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Apollo bestaat uit het dagelijkse bestuur en de voorzitters van de verschillende commissie, gecomplementeerd met een notulist.

 

 

Ed Dekker Voorzitter voorzitter@tv-apollo.nl   
Ali Geltink   

Secretaris (vacature)

Notulist

secretariaat@tv-apollo.nl  
Arjen de Vries Penningmeester penningmeester@tv-apollo.nl  
Thed Vreeker vz Technische commissie voorzittertc@tv-apollo.nl   
Nico Schipper    vz Park commissie voorzitterpc@tv-apollo.nl  
Ron Willemse    vz Kantine commissie voorzitterkantine@tv-apollo.nl   

 

Voor info jeugdcommissie: jc.tvapollo@gmail.com

Voor wijzigingen in de ledenadministratie mail ledenadministratie@tv-apollo.nl

 

05-03-2013 | Organisatie | 235